A A A

Informacja dotycząca zmiany Prawa Telekomunikacyjnego

18 listopad 2020 roku

 

Szanowni klienci, w związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 roku, zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu.

 

Wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług.

 

Pełna informacja o zmianach